In de kijker:
Nieuw: Oudervolgsysteem

Lees meer >
 
 
U bent hier: School en ouders informatiepunt Waarom NT2 voor OUDERS?

Waarom NT2 voor ouders?

Foto: Ouders in (inter)Actie-groep Vrije Kleuterschool Zellik

“Anderstalige ouders die niet naar oudercontacten komen, niet reageren op briefjes, nooit deelnemen aan activiteiten op school, … Kinderen die nooit in orde zijn, geen knutselspullen bijhebben of huiswerk systematisch niet hebben gemaakt, …"

De school en haar ouders staan in voortdurende interactie met elkaar. Maar soms loopt de communicatie mank.

In het concept van taallessen aan de anderstalige ouders op de school van hun kinderen (School en Ouders) werken basisschool en volwassenenonderwijs samen om iets te doen aan die soms moeizame communicatie en de mogelijke impact daarvan op de kansen van de kinderen.

Taal is niet de enige, maar wel een heel belangrijke sleutel in dit verhaal. Taallessen kunnen zorgen voor een dynamiek waarbij de school en de anderstalige ouders elkaar beter kunnen vinden. School en Ouders heeft een drieledig doel: de anderstalige ouders taalvaardiger maken, ze meer participatiekansen te geven en de talige drempels vanuit de school verlagen.

In het NT2-aanbod voor ouders verzorgen professionele NT2-lesgevers ter plaatse de taallessen. Hier is een rol weggelegd voor de Centra Basiseducatie (CBE) en de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO). Zo slaan scholen en NT2-centra de handen in elkaar om de ouders meer kansen tot participatie te geven en op die manier de slaagkansen van de kinderen te vergroten.

Op de volgende pagina’s kan u lezen waarom dit voor beide partners de moeite loont.

Meer info

Welke meerwaarde heeft een aanbod School en Ouders:

  • voor de school? Klik op 'Scholen' in het menu bovenaan
  • voor het CBE of het CVO? Klik op 'NT2-Centra' in het menu bovenaan